Επιστολή προς τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε

Από | Ανακοινώσεις

Σε απάντηση του υπ’ αριθμών, 5015/ 30.06.2015 εγγράφου σας, σχετικά με το Master Plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αναφορικά με το τιθέμενο σ’ αυτό ερωτηματολόγιο, σας γνωρίζουμε τις κατωτέρω απόψεις…

Περισσότερα