Η ομοσπονδία ιδρύθηκε το 1927, με έδρα την Θεσσαλονίκη,στην οδό Αριστοτέλους 3.

Αποτελεί δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο,του οποίου μέλημα είναι η προάσπιση των σωματείων- μελών που την απαρτίζουν.

Η ομοσπονδία συνεργάζεται και υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος σωματείων,σεβόμενη τα αιτήματα τους και τις ανησυχίες τους.

Σε μια εποχή που η οικονομία δοκιμάζεται,τασσόμαστε  δίπλα στο πλευρό των επαγγελματιών και των εμπόρων.

Ενωμένοι μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον,προασπιζόμενοι τα συμφέροντα των μελών μας.

Στην σελίδα μας είναι αναρτημένα όλα τα σωματεία-μέλη της ομοσπονδίας μας,τα οποία μπορείτε να ανατρέξετε και να ενημερωθείτε.