Πρόεδρος ΟΕΕΘ: «Αναγκαία η συνεργασία όλων των φορέων για το καλό της Θεσσαλονίκης».

Από | Δελτία Τύπου

Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2023   Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων για την από κοινού…

Περισσότερα