Ανακοινώσεις

«Επιστολή Στήριξης της Ο.Ε.Ε.Θ. στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης».

Από 22 Απριλίου 2024 No Comments

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 362

Θεσσαλονίκη, 22 Απριλίου 2024

Π Ρ Ο Σ:

Πρόεδρο Επιτροπής Αρωγής για τη Φορολογική Πολιτική, κ. Γεώργιο Χριστόπουλο

ΘΕΜΑ: «Επιστολή Στήριξης της Ο.Ε.Ε.Θ. στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης».

Αξιότιμε Πρόεδρε,

Έπειτα από τη σχετική επιστολή του Σωματείου-Μέλους μας, της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή καθώς διαπιστώνουμε και εμείς με τη σειρά μας ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου καθώς και την ανάγκη άμεσης επίλυσής του.

Σχετικά με το έγγραφο που λάβαμε από την Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης και το οποίο σας επισυνάπτουμε, με την λεπτομερή παρουσίαση του ζητήματος, γίνεται εύκολα αντιληπτό το γεγονός ότι η επιβολή εξοντωτικών προστίμων, τόσο για τυπικές παρεμβάσεις όσο και για ουσιαστικές θα οδηγήσουν σε περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις.

Πιο συγκεκριμένα, συμμεριζόμαστε την άποψη της Ένωσης για ελαχιστοποίηση των προστίμων που προβλέπονται, πόσο μάλλον για τυπικές παρεμβάσεις, καθώς η ουσία του Νόμου καταστρατηγείται με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων και ειδικότερα όταν όλα τα στοιχεία των φορέων νομικών προσώπων και οντοτήτων και των πραγματικών δικαιούχων φυσικών προσώπων είναι δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ και έχουν δηλωθεί στο Μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ως Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Ε.Ε.Θ.) συμμεριζόμαστε πλήρως την ανησυχία και την αγωνία των μελών της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Θεσσαλονίκης. Για αυτόν τον λόγο ζητούμε την εξορθολόγηση κατ’ αναλογία των προστίμων του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013, να επιβάλλονται μόνο σε περίπτωση απόκρυψης πραγματικών γεγονότων και ψευδούς απεικόνισης, καθώς και να προβλέπεται η προειδοποίηση της ελεγχόμενης επιχείρησης από την ελεγκτική υπηρεσία για συμμόρφωση πριν την επιβολή τους. Τέλος, η ενδικοφανής προσφυγή θα πρέπει να υποβάλλεται στη ΔΕΔ και όχι στον προϊστάμενο της υπηρεσίας όπου βεβαιώνει την παράβαση.

Είμαστε βέβαιοι πως θα επιληφθείτε άμεσα της επίλυσής του ζητήματος, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις.

Ολοκληρώνοντας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συνεργασία σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

 Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ε.Θ.

      Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας    Μουτσογιάννης Γεώργιος                                Καρασαββίδης Παναγιώτης