Ανακοινώσεις

Απαντήσεις ερωτηματολογίου Ο.Λ.Θ από Ο.Ε.Ε.Θ.

Από 21 Ιουλίου 2015 No Comments

Σε απάντηση του υπ’ αριθμών, 5015/ 30.06.2015 εγγράφου σας, σχετικά με το Master Plan του Λιμένα Θεσσαλονίκης και αναφορικά με το τιθέμενο σ’ αυτό ερωτηματολόγιο, σας γνωρίζουμε τις κατωτέρω απόψεις μας.

Ερώτημα 1ο

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει μεγάλα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων λιμανιών της μεσογείου.

α) Είναι η θέση της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην καρδιά της νότιας βαλκανικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου, της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

β) Αποτελεί κομβικό σημείο για την ατμοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ πολλών νησιών της χώρας και ηπειρωτικές περιοχές.

γ) Είναι διεθνές κέντρο και κρουαζιέρας και διακομιστικού εμπορίου.

δ) Τέλος, είναι η σχέση της πόλης με το λιμάνι και τον Θερμαϊκό που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική και να παίξει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της πόλης και γενικά της Βορείου Ελλάδος.

Όλα αυτά και άλλα πλεονεκτήματα που έχει το λιμάνι, αποτελούν συγκριτικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της πόλης και του λιμανιού.

Ερώτημα 2ο

Στα πλαίσια του ανταγωνιστικού ρόλου που καλείται να παίξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τα άλλα λιμάνια της μεσογείου, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οπωσδήποτε οι βασικές αδυναμίες μεταξύ των οποίων κατά τη γνώμη μας είναι:

α) Η έλλειψη σοβαρών έργων υποδομής που θα δώσουν στο λιμάνι την δυνατότητα λιμενισμού περισσοτέρων μεγάλων  πλοίων και κρουαζιερόπλοιων, που οι επιβάτες τους θα επισκέπτονται την Θεσσαλονίκη και θα τονώνουν την οικονομία της πόλης και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Η προσπάθεια βέβαια αυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2013, οπότε ο Θερμαϊκός άρχισε να κερδίζει την μάχη της κρουαζιέρας, με την διανυκτέρευση κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι.

β) Θα πρέπει να συνεχιστεί η εκτέλεση των απαραίτητων υποδομών ώστε το λιμάνι να γίνει περισσότερο προσιτό στα ανωτέρω πλοία. Τέτοιες υποδομές είναι η εκβάθυνση και διάπλαση του λιμανιού, της επέκτασης της 6ης προβλήτας και η κατασκευή σύγχρονου εμπορευματικού σταθμού με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας.

γ) Παράλληλα με τα ανωτέρω θα πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία με τους ελληνικούς σιδηροδρόμους και το αεροδρόμιο Μακεδονίας. Χρειάζονται τέλος, να αναληφθούν από την διοίκηση του λιμανιού και λοιπές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση, το λιμάνι να γίνει περισσότερο φιλόξενο και ανταγωνιστικό σε σχέση με τα λιμάνια της μεσογείου.

Ερώτημα 3ο

Η παγκοσμιοποίηση που υπάρχει σήμερα, επιβάλει την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων εκτός της εσωτερικής αγοράς και στις αγορές του εξωτερικού, για την τοποθέτηση των προϊόντων. Εκ του γεγονότος αυτού, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να διατηρήσει την θέση του, ως η πύλη για τα εγχώρια φορτία και του διακομιστικού γενικά εμπορίου.

Ερώτημα 4ο

Απαραίτητες βελτιώσεις της υποδομής και του εξοπλισμού του λιμανιού, για την ικανοποίηση μελλοντικών του αναγκών, θεωρούμε τις κατωτέρω :

α) Την επέκταση της 6ης προβλήτας και την εκβάθυνση της που θα αυξήσει την χωρητικότητα του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και την αύξηση της διακίνησης φορτίο.

β) Την κατασκευή κρηπιδωμάτων με μεγάλο μήκος για την εξυπηρέτηση μεγάλων πλοίων.

γ) Την χρησιμοποίηση για τις ανάγκες του λιμανιού, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού. Τα έργα αυτά είχαν σχεδιαστεί σύμφωνα και με δημοσιεύματα να αρχίσουν το 2011 και να τελειώσουν το 2015. Δεν γνωρίζουμε βέβαια το αποτέλεσμα, αλλά πιστεύουμε ότι η περαίωση του έργου θα συνεχιστεί κανονικά.

Τέλος, για τα λοιπά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε πως πολλά από αυτά καλύπτονται από τις παραπάνω απαντήσεις και ως εκ τούτου, δεν χρειάζονται να επανέλθουμε.

Καθόσον αφορά τις θέσεις και προτάσεις της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, σας πληροφορούμε ότι επειδή αποτελεί αναπτυξιακό μοχλό του διεθνούς εμπορίου της τοπικής και εθνικής οικονομίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, σε όσες συσκέψεις επί του θέματος έχει κληθεί να παραστεί, αναφέρθηκε αναλυτικά στον στρατηγικό ρόλο του και έχει τοποθετηθεί για τις βελτιώσεις που χρειάζονται στις υποδομές και τον μηχανολογικό εξοπλισμό.

Τελευταία η θέση της Ομοσπονδίας, για το όλο θέμα, κατατέθηκαν με την παρουσία του προέδρου της, κατά τη σύσκεψη που έγινε στις 12/06/2015 του συμβουλίου φορέων λιμένας Θεσσαλονίκης.