Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για ΑΕΠΙ

Από 18 Μαΐου 2018 No Comments

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε πως εκδόθηκε επείγουσα εγκύκλιος από την Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σχετικά με τις καταβολές αμοιβών ΑΕΠΙ και το νέο αμοιβολόγιο. Συγκεκριμένα, οι Επαγγελματίες που κάνουν χρήση του ρεπερτορίου της ΑΕΠΙ για τις τρέχουσες χρήσεις ΝΑ ΜΗΝ προβαίνουν σε καταβολή των αμοιβών με βάση το παλιό αμοιβολόγιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα της έκδοσης νέου αμοιβολόγιου από την ΑΕΠΙ με βάση την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία