ΑνακοινώσειςΧωρίς κατηγορία

«Αίτημα παράτασης της περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.»

Από 28 Νοεμβρίου 2022 No Comments

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 732                                                                                                                                              Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2022

 

Π Ρ Ο Σ:

Διοικητή ΔΥΠΑ κ. Πρωτοψάλτη Σπύρο

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο ΓΣΕΒΕΕ κ. Καββαθά Γεώργιο

 Θέμα: «Αίτημα παράτασης της περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022. »

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης ως φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών (σωματείων/ συλλόγων) εκφράζει το επιτακτικό αίτημα τους για παράταση της περιόδου υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζόμενων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022.

Η ταυτόχρονη υλοποίηση έργων τα οποία απευθύνονται στην παρούσα χρονική περίοδο σε ανέργους αλλά και εργαζόμενους όπως η υλοποίηση προγραμμάτων στα πλαίσια  του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης  δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με  ημερομηνία λήξης 31/12/2022 και η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που χρηματοδοτεί προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων διαφόρων εργασιακών κλάδων με σκοπό την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων εργαζόμενων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας συντελούν στην έλλειψη βασικών συντελεστών για την υλοποίηση των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022, όπως εκπαιδευτών και αιθουσών διδασκαλίας.

Επιπλέον η περιορισμένη διάρκεια υλοποίηση του έργου,  το οποίο σύμφωνα με την ΑΔΑ:6Σ4Δ4691Ω2-Π93 ορίζει ως έναρξη υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων την Δευτέρα 14/11/2022 και τελευταία ημέρα υλοποίησής τους την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, ουσιαστικά συμπίπτει με την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων κατά την οποία το ωράριο εργασίας των περισσότερων εργαζομένων των επιχειρήσεων των κλάδων που εκπροσωπούμε είναι επιβαρυμένο.

Αξιότιμε κε Πρόεδρε, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου τα προγράμματα  επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022 να υλοποιηθούν στο μέγιστο ποσοστό και με επιτυχία παρακαλούμε για τις ενέργειες σας προκειμένου να δοθεί εγκαίρως  παράταση της περιόδου υλοποίησης έως 31/3/2023.

Με Εκτίμηση,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ο.Ε.Ε.Θ.

      Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας    Μουτσογιάννης Γεώργιος                                Καρασαββίδης Παναγιώτης